image 2 compressedimage 1 compressedimage 0 compressedimage 3 compressedimage 4 compressed

Trakaste 89mm zavese

 Trakaste zavese su zavese izrađene od uskih traka 89mm širine. Širina trake 89mm pogodna je za montaže na pozicije gde nema dovoljno prostora za montažu širokih traka. Ili za zub u plafonu koji nije dovoljne širine za trakaste zavese 127mm.Trake su povezane sa gornjom šinom pomoću mehanizma koji im omogućava zakretanje oko sopstvene ose I pomeranje u krajnje položaje. Trake su međusobno povezane I u donjoj zoni. Upravljanje se vrši pomoću kanapa I lančića. Kanap služi za pomeranje traka levo desno, a lančić za zakretanje platna oko sopstvene ose. Zakretanjem traka oko sopstvene ose regulišete prodor svetlosti. Ukoliko trake postaviti paralelno sa prozorom smanjićete prodor svetlosti. Ukoliko ih postavite pod uglom od 90o tada dozvoljavate maksimalan prodor svetlosti. Takođe ih možete I ukloniti tako što ćete trake pomeriti u stranu.


Veoma su praktične za potrebe zatvaranja velikih pozicija stolarije. Mogu se izrađivati u velikim dimenzijama. Jednostavno rukovanje je još jedna velika prednost uz mogućnost podešavanja svetlopropusnosti


Prodor svetlosti i toplote možete regulisati i izborom platna. U ponudi su platna koja propustaju više ili manje svetlosti. Osim toga u ponudi su jednobojna, šarena ili dezenirana platna. Sva platna su antistatička, antialergijska I jednostavna su za održavanje.


Trakaste zavese se mogu skuplati na levu, na desnu stranu, na obe strane ili u sredinu. Takođe I upravljanje može biti levo ili desno, bez obzira na stranu na koju se skupljaju zavese.


Copyright © 2020 Kipal Line. All rights reserved.