Balkonska vrata

Mogu biti izrađena od PVC, aluminijuma ili drveta. Balkonska vrata najčešće su ispunjena staklom mada mogu biti i podeljena T-prečkom i ispunjena delom staklom a delom ravnim panelom.

U zavisnosti od širine otvora vrata mogu biti i dvokrilna. Drugo krilo je pomoćno krilo i može se otvarati isključivo kada je glavno krilo već otvoreno. Takođe se u slučajevima većih otvora mogu kombinovati sa fiksnim delovima pored ili iznad vrata.

.
Copyright © 2019 Kipal Line. All rights reserved.